Bezpieczeństwo systemu

Jakie niebezpieczeństwa możesz napotkać?

Przestępstw Internetowych najczęściej dokonuje się w punktach dostępu „hotspot” (miejsce, gdzie anonimowo można podłączyć się do Sieci, np. hotele, Internet publiczny, kawiarnie). Dzięki anonimowości uzyskanej w publicznym miejscu użytkownik Internetu wie, że jeśli popełni przestępstwo, nie będzie za nie odpowiadał. W wypadku, gdy dostawca Internetu nie ma możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika (np. adresu IP), który popełnił przestępstwo, może sam zostać oskarżony.

Bezpieczeństwo systemu fdXtended

  • zintegrowany firewall;
  • Lawful interception: śledzi adresy IP używane przez użytkowników, co daje pewność, że w razie nadużyć czy przestępstw, przestępca zostanie złapany;
  • biała/czarna lista: zdefiniowanie listy stron, które mogą być odwiedzane bez autoryzacji lub zablokowanie stron, które niosą zagrożenie;
  • MRM (Mail Rate Monitoring): blokowanie wysyłki SPAMu SRM (Sesion Rate Monitoring): blokowanie nadmiernej ilości połączeń sieciowych (np. gdy użytkownik ma wirusa);
  • SRM może wylogować, zablokować lub zlimitować dostęp do Sieci użytkownika.
Kontakt - napisz do nas