Funkcje

Funkcjonalność

Wysoka dostępność

Ta funkcjonalność umożliwia pracę systemu równolegle na dwóch urządzeniach. Dzięki temu praca systemu zapewniona jest w dwóch trybach: aktywny – pasywny, czyli urządzenie pasywne monitoruje urządzenie aktywne pod względem bezbłędnego działania oraz aktywny – aktywny, czyli oba urządzenia spełniają tą samą funkcję w systemie i jednocześnie monitorują się wzajemnie. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa działania całego systemu w wypadku awarii jednego z urządzeń.

Zarządzanie stroną portalu

Dzięki tej funkcjonalności klient może dostosować stronę główną logowania dla użytkowników Internetu według swoich preferencji, z uwzględnieniem systemu identyfikacji wizualnej danego podmiotu

Zarządzanie przez pokój/port

Urządzenie jest w stanie rozpoznać skąd łączy się użytkownik Internetu z dokładnością do numeru pokoju bądź portu w danym obiekcie. Dzięki temu możliwe będzie lokalizowanie użytkownika, np. w innych miejscach niż przypisany do niego pokój. Ta funkcjonalność umożliwia indywidualne definiowanie obszarów dostępów do Sieci, np. można sformułować plany taryfowe dla całego piętra, sali konferencyjnej itd.

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie bilingiem

Cecha ta umożliwia definiowanie różnych planów taryfowych w zależności od rodzaju użytkowania, np. klienci indywidualni bądź biznesowi, czy miejsc, np. sale konferencyjne mogą mieć dostęp do szybszego Internetu. Ponadto fdXtended pozwala na bilingowanie na podstawie ilości pobranych danych

Kontakt - uzyskaj więcej informacji

Prawne przechwytywanie

Lawful Interception: zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym dostawca Internetu powinien być w stanie przypisać każde wykonane połączenie internetowe do konkretnego użytkownika. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. stawia wymagania dostawcom Internetu, aby byli w stanie wskazać konkretny numer adresu IP i port, z którego nawiązane zostało połączenie z uwzględnieniem konkretnej daty i godziny danego połączenia. Zgodnie z prawem całkowitą odpowiedzialność za każdy ruch w Internecie ponosi ostateczny użytkownik.

Statystyki sprzedaży

Płatności i autoryzacja

fdXtended oferuje różnorodne sposoby płatności i autoryzacji:

  • Sporządzanie i wydruk voucherów (Creation/printing voucher).
  • Możliwość pobierania opłat przez karty kredytowe (Credit Cards).
  • Autoryzacja poprzez SMS.
  • Integracja PMS (PMS integration).

Statystyki płatności

Monitoring sprzedaży

Up-time statisctic: Do czasu powstania rozwiązania jakie oferuje firma fdXtended na rynku nie było żadnej możliwości zabezpieczenia się przed tym zagrożeniem. Dlatego też fdXtended wyszedł naprzeciw potrzebom klientów i stworzył produkt Lawful Interception Module. Produkt ten został skonstruowany w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa jakim jest branie odpowiedzialności za nielegalne czynności użytkowników.