Korzyści

Jakie korzyści daje fdXtended?

  • Możliwość udostępnienia Internetu w obiekcie w bezpieczny, wymagany prawnie sposób.
  • Możliwość pobierania opłat za udostępnienie Internetu.
  • Monitorowanie połączeń klientów sieci.
  • Archiwizacja zapisów połączeń. Dzięki czemu produkt ten całkowicie zdejmuje odpowiedzialność z dostawcy Internetu. Mechanizm działania fdXtended jest następujący: każdy ruch w Sieci jest monitorowany i zapisywany w bazie danych, dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wyśledzenie nielegalnych czynności i przypisanie ich do konkretnego użytkownika.
  • Raportowanie: system raportuje przychód, informacje o wykorzystaniu pasma, ilości klientów (pełne statystyki użytkowania), aktywność użytkowników, raporty ze wskazanych obiektów, raporty: dniowe, miesięczne, roczne.
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja: zalogowanie do Sieci będzie możliwe tylko i wyłączenie po autoryzacji użytkownika, w ten sposób wyeliminuje się „dzikich” użytkowników, np. sąsiadów, przechodniów itd.
Kontakt - napisz do nas
korzysci brama fdXtended