Regulacje prawne

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (artykuł 180, 180a, 180c) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania postawiły wiele placówek przed wyzwaniem. Dokumenty te zakładają, że każdy dostawca Internetu (a więc także m.in. hotele) jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania historii połączeń internetowych oraz udostępniania jej w celach dochodzeniowych.

W przypadku popełnienia przestępstwa lub nadużycia należy na prośbę uprawnionych organów państwowych udostępnić dane dotyczące wyjściowego i docelowego portu oraz adresu IP konkretnego połączenia. Umożliwia to powiązanie czynności wykonywanych w sieci z właściwym użytkownikiem. W przypadku odmowy lub braku tych informacji odpowiedzialność spada na dostawcę Internetu.

Prawo - dostawcy internetu